Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


macska

2008.09.13

A macska (más néven házimacska, tudományos nevén Felis silvestris catus) egy kisebb termetű húsevő emlősállat, amely a macskafélék (Felidae) családján belül, a Felis nem Felis silvestris fajához tartozik, a vadmacska alfaja. Ügyes ragadozó, több mint 1000 faj tekinthető a zsákmányának. Emellett meglehetősen intelligens, beidomítható egyszerű parancsok végrehajtására vagy szerkezetek működtetésére (illetve képes önállóan is kisebb feladatok betanulására) (Lásd: A macska intelligenciája).

Körülbelül 8000 évvel ezelőtt kezdett az ember társaságában élni, teljes háziasítása mintegy 4000 éve Egyiptomban történt.[1]. Számos fajtája és színváltozata létezik. Csupasz és farok nélküli változatait is kitenyésztették. A macskák több mint százféle hangjel és testbeszéd segítségével kommunikálnak, mint például nyávogás („miaú”), csiripelés, dorombolás, fújás, morgás[2]. A lovakhoz és más háziállatokhoz hasonlóan a macskák is képesek vadon élve fennmaradni. Az önállóan élő macskák gyakran kisebb kolóniákat alkotnak. Az állatvédők beszámolói szerint azonban hosszú távon csak igen kevés példány képes gazdátlanul életben maradni, többségüket elpusztítják a járművek, a ragadozók, az éhség, az időjárás viszontagságai és a betegségek. Ezért számos országban, köztük hazánkban is a macskák és más háziállatok elhagyása, illetve otthonukból való szándékos eltávolítása (bántalmazásukhoz hasonlóan) büntetendő[3].

A macska sok kultúra legendáiban és mítoszaiban tölt be jelentős szerepet, az egyiptomiak, a kínaiak és a vikingek ősi történeteiben is szerepel[4]. Általában tisztelik, de olykor becsmérlik is.


Tudományos osztályozás


A háziasítása előtti legközelebbi őse az afrikai vadmacska avagy líbiai fakómacska (Felis silvestris lybica)[5].

1758-ban Linné a házimacskának a Felis catus rendszertani nevet adta, 1775-ben Johann Christian Daniel von Schreber a vadmacskát Felis silvestris néven sorolta be. Jelenleg a házimacskát ennek alfajaként tartják számon; a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Szabályzata értelmében a faj hivatalos neve azonban F. catus, mivel ezt Linné elsőként publikálta. A gyakorlatban azonban a biológusok a vadmacska példányait F. silvestris, a házimacska példányait pedig F. catus néven tartják számon. A Zoológiai Nevezéktan Közleménye (2003. március 31-én megjelent 60. kötetének 1. részében[6]) 2027-es számú szakvéleménye alapján 17 meghatározott faj a vad fajok alapján nevezendő meg, amennyiben azok egyidősek a vadmacskával vagy annak háziasított formáival. Ennek értelmében a vadmacska neve F. silvestris, a háziasított alfajaié pedig F. silvestris catus (a F. catus továbbra is érvényes marad azokra a háziasított formákra, melyek más őstől származnak).

Johann Christian Polycarp Erxleben Anfangsgründe der Naturlehre (1772) és Systema regni animalis (1777) című műveiben Felis domesticus néven jegyezte fel a házimacskát. A Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Szabályzata értelmében ez az elnevezés és változatai a Felis catus domesticus és a Felis silvestris domesticus habár gyakran láthatók, érvénytelenek.


Történelem

A macska háziasítása és története

A macska háziasítása rendkívül sokáig tartott, kezdete az ember letelepedésének időszakára tehető.

Egyre több bizonyíték kerül elő, melyek azt bizonyítják, hogy a folyamat már jóval előbb elkezdődött, mint ahogyan azt ma gondoljuk. Különböző maradványokat találtak Jerikó mellett, melyek korát 9000 évesre becsülik. Egy ideig nem volt bizonyíték arra, hogy ezek tényleg háziasított állatok lehettek, de egy francia paleozoológus, Jean-Denis Vigne és munkatársai 2004 áprilisában a ciprusi Shilloukambos mellett feltártak egy egykori kőkorszaki település temetőjében egy sírt, amelyben az eltemetett ember mellett egy macska csontjait is megtalálták[7][8]. Anatóliában is találtak olyan, körülbelül i. e. 6000 táján készült szobrokat, amelyek macskával játszó asszonyokat ábrázolnak. Ezek alapján feltételezhető, hogy a macska háziasítása Elő-Ázsia területén már 9500 évvel ezelőtt is elkezdődhetett. Egy 2007-es DNS-vizsgálat eredménye szerint ősétől már 100-130 ezer évvel ezelőtt elvált, jóval korábban, mint azt a régészeti leletek bizonyítják, majd a termékeny félhold területén élő emberekhez szegődött, hamarabb, mint a kutya[9].

Az ókori Egyiptomból az ember és a macska közötti kapcsolatot igazoló első leletek (múmiák és írásos adatok) az Ó- és Középbirodalom közötti időszakban (i. e. 2000 körül) keletkeztek[10][11], mikor a macska háziasítása már valószínűleg megtörtént[12], ugyanis a „miú” és „mií” (avagy „imiú” és „imií” [13]) néven feljegyzett hím és nőstény macskákról nem derült ki egyértelműen, hogy vadállatok voltak-e. Kezdetben csak szent állatként – Básztet szent állataként – tisztelték őket (elpusztításuk halálbüntetést vont maga után[14]) és saját kultuszuk alakult ki, később azonban már amiatt is tenyésztették a macskákat, mert magtáraiktól távol tartották az egereket és más rágcsálókat, sőt a sivatagból betévedő kígyókat is. A macskakultusz erejét jól példázza az az i. e. 525-ben lezajlott hadjárat, mely során II. Kambüszész, perzsa király meghódította Egyiptomot, miután Pelusium ostrománál katonái fedezéséhez élő macskákat (és más szent állatokat) használt fel, mivel rájött, hogy emiatt hadseregével az egyiptomiak nem lesznek hajlandók harcba szállni[15]. (Megjegyzendő, hogy Perzsiában, ahol ez idő tájt a macskákat nem kedvelték különösebben, a muzulmán hit elterjedéséig a kutya számított szent állatnak, bár a fekete macska ezután is a gonoszságot szimbolizálta.) Szicíliai Diodórosz is feljegyzett egy Julius Caesar idejében történt esetet, mikor a feldühödött tömeg végzett egy rómaival, aki véletlenül megölt egy macskát.

Közvetett bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy az ősi Egyiptom szent macskáinak egyenes ági leszármazottai napjainkban a kenyai Lamu szigetvilágában élnek[16]. A közvetett bizonyítékok: a hasonló testfelépítés, az archeológiai bizonyíték az évezredes élőhelyekre vonatkozóan, a Lamu és Egyiptom között zajlott vörös-tengeri kereskedelem és a szigetek genetikai elkülönülése.

Számos kínai rajz bizonyítja, hogy a Távol-Keleten már i. e. 1500 körül ismerték a macskát, mely az Egyiptommal ősidők óta kapcsolatban álló[17] Indiából kerülhetett oda, ahol vallási ceremóniáknál kapott fontos szerepet. Kezdetben a gazdagok státusszimbóluma volt, majd a későbbiekben az értékes selyem kártevőktől való megvédéséhez használták fel. Japánban a szent iratok megóvásában nyújtott segítséget.

Az ókori görögök és rómaiak az egyiptomiakhoz hasonlóan nagy tiszteletben tartották őket. Habár Európában már az i. e. 5. században megjelentek a macskák az Itáliai-félszigeten létrehozott görög Magna Graecia tartományban[14], viszonylag későn, az 1. században kezdtek elterjedni az Észak-Afrikából és a Közel-Keletről érkező állatok, melyek génállományát a későbbiekben az európai vadmacskával történő kereszteződés gazdagította[18]. Egyiptomból az akkortájt féltve őrzött macskák első példányait a görögök csempészték ki, és mire a fáraó csapatokat küldött a visszaszerzésükre, már megkezdődött az állatok terjesztése (a föníciaiak részvételével) a Földközi-tengeren keresztül. Britanniába (ahogy Pannóniába is), az első példányokat a rómaiak vitték be, akik számára az eleinte luxusállatként tartott macskák a szabadság és a függetlenség jelképévé váltak.

A kora középkorban a macskák Európa-szerte elterjedtek, mivel egyértelműen hasznosnak bizonyultak a földműveléssel foglalkozó területeken és a városokban is. A 9-10. század táján élt walesi uralkodó, Hywel Dda (avagy Jó Hovel) még törvényben tiltotta meg a macskák bántalmazását és elpusztítását (amellett, hogy árukat is meghatározta). Ekkortájt Angliában a ritka és értékes macskák még az udvari nemesség hölgytagjainak társállataiként éltek. A későbbiekben azonban a keresztény egyház a sátán képmásának, valósággal a gonosz megtestesülésének kezdte tekinteni őket, és híveinek a macskák megkínzását és megölését javasolta. Azt is hirdették, hogy a boszorkányok éjszaka macska alakját öltik magukra. 1484-ben VIII. Ince pápa pogány állatoknak kiáltotta ki őket, és ezzel hivatalosan is megkezdődött az évszázadokon át tartó üldözésük. Számuk gyors ütemben csökkent, ennek hatására az egerek és a patkányok óriási számban elszaporodtak, és egyúttal ez tehető felelőssé a járványok, köztük a fekete halál, azaz a pestis megjelenéséért is[19].

A tengerészek ebben az időszakban is kedvelték őket, az angol haditengerészetnél például bekerültek a legénységi állományba. Úgy vélték, hogy szerencsét hoznak gazdájuknak, és megmutatják a kedvező szeleket. Saját nyelvükben gyakran megjelenik például a cicamancs, ami gyenge szellőt jelent. A hajókon, a 15. és a 18. század között a világ összes tájára eljutottak, köztük Új-Zélandra is, ahol helyrehozhatatlan pusztítást végeztek az őshonos, röpképtelen futómadarak körében.

A kor haladtával az emberek egyre jobban felismerték hasznukat, tartásuk ismét természetessé vált. A 19. században még mindig akadtak olyan könyvek, melyek rossz színben tüntették fel a macskákat. Tudatos tenyésztésük kezdete is erre az időszakra tehető. 1871-ben került sor az első európai macskakiállítás megrendezésére, a londoni Crystal Palace-ben.

A 20. századra az egyik leggyakoribb háziállattá vált, emellett orvosi, genetikai és fiziológiai kutatások alanyaként kezdték felhasználni. Magatartásuk az 1960-as években lett vizsgálat tárgya. Egyes példányaik az első emberes űrutazásokat előkészítő kísérleti repüléseken is részt vettek. A becslések alapján a kedvtelésből tartott egyedek száma az 1990-es években a történelem során először haladta meg a kutyákét, a 21. század elejére pedig a házimacskák létszáma világszerte meghaladta az 500 milliót. A háziasítás ellenére is képesek vadon élni, és gyakran kisebb kolóniákat alkotnak.

Mítoszok, hiedelmek és legendák

Számos ősi vallás szerint a macskák felemelkedett lelkek, melyek az emberek társai vagy vezetői, minden dolgok tudói, akik azért hallgatnak, hogy ne befolyásolják pártfogoltjaikat. Egyes hiedelmek szerint hatodik érzékkel rendelkeznek, képesek a lelkek, a szellemek és a gonoszság észlelésére.

Peru partjai mentén lakó indiánok legfőbb istenüket, Aiapaecet öregemberként ábrázolták hosszú macskafogakkal és bajusszal. Ő őrködött a vadászat sikere és a nemi aktus termékenysége felett[20].

Egyiptomban, Básztet az otthonok, a termékenység és a házimacskák istennője volt. Alakja később több istennőével is egybemosódott, tekintették Szahmet oroszlánistennő békés alakjának, és Hathorral is azonosították. Így Ré szemeként is utaltak rá, mely a napisten bosszújának eszköze volt. Macskaként vagy macskafejű emberalakként ábrázolták, többnyire egy szisztrummal a kezében. Kultusza központjául a Nílus deltájánál álló Per-Basztet (görög nevén Bubasztisz) városa szolgált, ahol a kultusz i. e. 390-ben történt betiltásáig, mintegy 2000 éven át minden évben nagy ünnepségeket tartottak a tiszteletére, és ahol az évezredek során egy nekropoliszban mumifikált macskák százezreit helyezték el – melyeket (egy kivételével) később az angol gyarmatosítók gőzhajóik üzemanyagaként elégettek, illetőleg őrölt formában trágyaként hasznosítottak[14][21].

A görög istenek közül Artemisz (akinek római megfelelője Diana) és Hekaté kötődik ehhez az állathoz.

Egy ősi keleti legenda szerint a macska az oroszlán tüsszentéséből született, Noé bárkáján[22].

A macska Cat Sidhe illetve Cait Sith néven, időnként emberi alakot is öltő lélekrablóként bukkan fel a kelta mitológiában[23].


A skandináv mitológiában is fontos szerepet tölt be, ugyanis a vikingek társállatként és patkányfogásra is használták az általuk háziasított és Skogskattnak nevezett norvég erdei macskát. A Gleipnirnek nevezett lánc, melyet a törpék kovácsoltak (a Fenrir nevű farkas megkötésére), többek között összetevőként tartalmazza a macska járásának hangját is. Freya, a szerelem, a termékenység és a háború istennője erősen kötődött a macskákhoz, melyeket szent állatainak tekintett. Gyakran ábrázolták egy szekéren utazva, melyet két ló méretű szárnyas macska húzott. A menyasszonyoknak gyakran adtak ajándékba macskakölyköt az istennő nevében. Misztériumában a Hold a macska szimbólumaként jelenik meg (ehhez hasonlóan más népek, például az egyiptomiak mítoszaiban is kötődik a Holdhoz).

A hindu Shashtit, a házasság és a születés istennőjét is gyakran macskán lovagolva ábrázolják. A buddhizmusban a macskalét a jók privilégiuma, a Paradicsomba való belépés előszobája[24].

Mohamed próféta kedvenc macskáját Muezza-nak hívták[25]. A róla szóló legismertebb történet szerint[26], mikor egyszer Mohamed imádkozni indult, fel akarta venni az egyik köntösét, melynek ujján a macska aludt. Mivel nem akarta felébreszteni az állatot, levágta a ruha ujját. Mikor visszatért, a macska felébredt és meghajolt Mohamed felé, aki viszonzásképpen háromszor megsimogatta kedvencét. Egy hasonló történet szól egy megnevezetlen kínai császárról is.

Kínában a macskát az ártó szellemek és démonok mágikus erővel felvértezett ellenségének tekintették[27]. A kínai asztrológiát alkalmazó régiókban helyenként a nyúl évét a macska évének nevezték el és az ez évben született emberek személyiségét hozzá hasonlítják[28]. Néhol áldozatokat mutattak be a tiszteletére, a déli területeken azonban ínyencségként kezdték fogyasztani.

Ahogy a Távol-Keleten sokhelyütt, Japánban is szerencsehozóként tekintettek rá. Ehhez egy 17. századi legenda szolgált alapul[29], amely szerint egyszer a Tokió közelében álló Gotokuji templom szerzetesének macskája megmentett egy gazdag és magas rangú embert, akit elcsalt egy fa alól, amibe rövidesen belecsapott a villám. A boltok bejáratánál még napjainkban is láthatók a felemelt lábukkal integető macskát ábrázoló szobrok (az úgynevezett Maneki Neko-k, "köszönő macskák"), melyek a néphit szerint szerencsét és üzleti sikert hoznak.

A 15. századi Gerolamo Visconti boszorkányokról írt ismertetőjében[forrás?] megemlíti, hogy éjszakánként a boszorkányok macska alakjában próbálnak az alvó gyermekek közelébe férkőzni. Ezután kezdett elterjedni az a francia szokás, mely szerint a templomok alapjába egy macskát temettek, amivel szimbolikusan elfojtották a gonosz erőket és legyőzték a sátánt. 1607 táján került be az európai folklórba az az elképzelés, amely szerint a macska megfojtja az újszülötteket, és orrát a gyermek szájához téve kiszívja belőlük a lelket. A történet annyira elterjedt, hogy egyszer egy angol bíróság is ezt a következtetést vonta le egy gyermek halálával kapcsolatos ügyben. Több magyarázat is született arra vonatkozóan, hogy miért történhet mindez. Az egyik elképzelés szerint a macska féltékeny az újszülöttre, akinek gazdái több figyelmet szentelnek. Egy másik indoklás szerint a gyermek szájából áradó tejszag készteti erre az állatot. Ez utóbbi elképzelésnél nem vették figyelembe, hogy még ha a macska tejen is nevelkedik, általában szívesebben iszik vizet.

Bár a Biblia nem ír a macskáról, a keresztény néphagyomány megemlékezik arról, hogy az újszülött Jézust a jászolban egy macska tartotta melegen[30]. A történet egy másik változata szerint a macska pusztította el azt a mérgeskígyót, amit a sátán küldött, hogy végezzen Jézussal. Köszönetképpen Szűz Mária megsimogatta az állatot, melynek fején M betű, hátán pedig sötét sáv vált láthatóvá, amely a cirmos leszármazottain is megmaradt.

A közhiedelem szerint a macskáknak kilenc életük van. A szívósságukra vonatkozó elismerés alapja az az észrevétel, hogy a macskák néha látszólag megfeledkeznek létfenntartási ösztönükről, és hogy túlélnek olyan zuhanásokat is, amelyek más állatok számára feltehetőleg végzetesek lennének.

Egyes macskákkal kapcsolatos babonák a 21. században is fennmaradtak, például vannak akik úgy tartják, hogy balszerencsét hoz, ha egy fekete macska keresztezi az útjukat. Az angolszász országokban az október végi halloweent megelőzően az állatvédők rendszerint nem adnak örökbe fekete példányokat, mivel tartanak attól hogy egyes befogadók csupán a tréfák vagy hiedelmek miatt kívánnak hozzájutni ezen állatokhoz, esetleg sátánista rituálék keretén belül kívánják feláldozni őket.

Az állatbarátok Olaszország-szerte első ízben 2007. november 17-én, szombaton ünnepelték a Fekete Macska Napját. A rendezvény gondolata az Olasz Állat- és Környezetvédő Társasághoz fűződik, amely ily módon szeretné eloszlatni a fekete macskákhoz fűződő számtalan babonás hiedelmet. Az állatvédők számítása szerint Itáliában évente 60 ezer fekete bundájú macskának vész nyoma évente: az állatok többségét elrabolják, s feltehetően megölik, sátánista szertartásokon áldozzák fel őket[31].


Híres macskabarátok és macskagyűlölők


Számos híresség macskabarátként került be a köztudatba. Közéjük tartozik például XII. Piusz pápa, VI. Pál pápa ,Richelieu bíboros, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Bohumil Hrabal, II. Miklós[32], Ottlik Géza és Weöres Sándor is. Egyes ismert személyek pedig megvetették vagy egyenesen gyűlölték ezeket az állatokat, mint például Nagy Sándor, Julius Caesar, Dzsingisz kán, Napóleon, Hitler vagy Sztálin.Fiziológia


A kölyköket 8-9 hetes korukig az anyjuk eteti, a felnőtt egyedeknek naponta 1-2 étkezésre van szükségük, melyek során testtömeg-kilogrammonként mintegy 4-5 dekagramm[14] táplálékot fogyasztanak el.
A macskák más állatokhoz képest meglehetősen sok időt töltenek alvással, különösen idősebb korukban. A napi alvásigényük körülbelül 12-16 óra, de átlagosan 13-14 órát alszanak, némelyikük azonban akár napi 20 órát is képes alvással eltölteni. Geoffrey B. West és Van M. Savage amerikai kutatók tanulmánya szerint az emlősállatok alvásigénye testméretük növekedésével csökken, bár az alvásigényt az agy mérete és energiafelhasználásának mértéke, valamint az életmód is befolyásolhatja (például a ragadozók többet alszanak)[33].

A macska időnként félálomban pihen, ehhez általában a lábait behajlítva lekuporodik, ill. lefekszik, szemeit behunyja, füleit előre vagy a zajok irányába fordítja. A félálomban töltött idő végén rendszerint alvó pózt vesz fel (például összegömbölyödik), majd elalszik. Az alvási folyamat az emlősökéhez és a madarakéhoz hasonlóan zajlik. A felszínes alvást felváltó mélyalvási szakaszban az izmok ellazulnak és bekövetkezik a REM-fázis vagy álomfázis, mely során az agyi aktivitást jelző EEG jelek hasonlítanak az ébrenlétnél megfigyelhetőekre. Ezt az időszakot a gyors szemmozgás mellett a bőr és az izomzat rángatózása is jelezheti. A mintegy 6-7 perces mélyalvási szakaszt körülbelül 20-30 perces felszínes alvás követi, melynek végén a macska néha felébred és testhelyzetét megváltoztatva újra elalszik. Az alvó állat számára a zaj vagy egyéb zavaró körülmény hatására történő hirtelen felébredés stresszt okoz, amely hosszú távon, gyakran megismétlődve pszichikai rendellenességet, betegséget is eredményezhet[34].

Éjszakai életmódot folytató állatok lévén a macskák (elsősorban a fiatalabb példányok) gyakran hiperaktívvá és játékossá válnak az esti vagy a hajnali órákban. Az ilyen időszakokat „esti/éjszakai őrületnek” vagy „fél órás őrjöngésnek” is nevezik[35][36].

A macska vérmérséklete nagyban függ fajtájától illetve tartási körülményeitől. A soványabb példányok általában aktívabbak testesebb társaiknál.

A macska normál testhőmérséklete 38-39 °C[37]. A macskának hőemelkedése van vagy lázas, ha a testhőmérséklete eléri a 39,5 °C -ot vagy feljebb emelkedik, amennyiben pedig 37,5 °C alá csökken, akkor kihűlt. Összehasonlításképpen az ember normális testhőmérséklete körülbelül 36,8 °C[38]. A házimacska szívverése percenként 140 és 220 között van, nagyban függ attól, hogy az állat mennyire izgatott (nyugodt állapotban 150 és 180 közé esik, amely nagyjából a duplája az ember szívverésének).


Környezet


A vadmacska, a házimacska őse feltehetően sivatagi éghajlaton fejlődött ki, vad és háziasított formáit hasonló viselkedésmód jellemzi. A vadmacskák Ausztrália és az Antarktisz kivételével őshonosak valamennyi kontinensen. Az Észak-Afrikában élő kis termetű vadmacskák tűnnek a háziasított fajták legközelebbi ősének.

A macskák élvezik a meleget és a napsütést, gyakran alszanak napos helyeken. Magasabb hőmérsékleten érzik jól magukat, mint az emberek, akik számára a 44,5 °C-nál nagyobb bőrfelszíni hőmérséklet már nehezen elviselhető, míg a macskák akkor kezdik kellemetlenül érezni magukat, ha a bőrük 52 °C-ra melegszik.

Mivel közeli kapcsolatban állnak a sivatagi állatokkal, rövid időszakokra vonatkozóan aránylag jól tűrik a hőmérséklet ingadozását. Egyes fajták, mint a norvég erdei macska vagy a Maine Coon más macskákhoz viszonyítva vastag szőrzettel rendelkeznek, amely jobb védelmet nyújt a nyirkos hideg időben (ködben, esőben és hóban), és nedves állapotában is 39 °C körüli testhőmérsékletet biztosít.

A legtöbb macska irtózik a vízbe való belemerüléstől; kivételt leginkább a török van fajta képez, amely kimondottan kedveli a vizet[39]. A beszámolók szerint az abesszin macska is jó víztűrő képességgel rendelkezik.

Ürüléküket, amely rendszerint száraz, igyekeznek a homokos területeken betemetni. Vizeletük nagyon sűrű, amely lehetővé teszi, hogy az állat a lehető legtöbb folyadékot megtartsa.

A macskák képesek hosszú időn át mozdulatlanok maradni, különösen a zsákmányra való várakozás közben.Vadászat és étrend


Evolúciójuk során a macskák sokkal nagyobb mértékben alkalmazkodtak a vadászathoz, mint a kutyák vagy más emlősök. Ez annak a mutációnak indirekt következménye volt, mellyel ősük elvesztette az édesség ízlelésének képességét, ezáltal pedig lecsökkent a növényi tápanyagbevitele. A növényfogyasztás drasztikus csökkenésével emésztő szervrendszerük lerövidült, így képtelenné vált a növényi táplálék hatékony feldolgozására, azonban mindez a testtömeg lecsökkenéséhez is vezetett, amely elősegítette a vadászathoz szükséges gyors mozgást. Viselkedési mintáik a vadászathoz igazodtak, rövid intenzív tevékenykedésüket hosszú nyugalmi periódusokkal kezdték ellensúlyozni.

A nagymacskákhoz hasonlóan a házimacskák is hatékony vadászok. Gerinces zsákmányukat a leopárdoknál és a tigriseknél megfigyelhető taktikával lesből támadva teszik mozgásképtelenné, majd hosszú szemfogukkal megsebzik a gerincvelőt, illetve a nyaki verőeret vagy a nyaki gyűjtőeret átszakítva súlyos vérzést okoznak, esetleg a légcső összezúzásával megfojtják áldozatukat. Míg a házimacska körülbelül ezerféle fajra vadászhat, addig a nagymacskák kevesebb, mint száz különféle állatot tekintenek zsákmányuknak. Bár az utóbbiak általában a nagyobb méretű állatokat igyekeznek elejteni, a kisebbek alacsony tápértéke ugyanis nem éri meg a vadászattal járó fáradtságot. Kivételt képeznek köztük a leopárdok, melyek gyakran vadásznak nyulakra és más kisebb állatokra is.A jól táplált házimacskák is vadásznak a környezetükben élő madarakra, egerekre, patkányokra, skorpiókra és más kisebb állatokra. Gyakran előfordul, hogy meg is mutatják zsákmányukat a gazdájuknak. Ennek oka nem tisztázott, de a barátságos magatartás gyakran társul ezzel a viselkedéssel. A macskák talán dicséretet remélnek a csoporthoz való tartozás effajta szimbolikus kinyilvánításáért. Némelyik elmélet szerint azonban a macskák abból, hogy embertársaik a nap nagy részét távol töltik tőlük, arra következtetnek hogy vadászattal töltik az idejüket és ezért vannak bővében az ételnek. Zsákmányuk odaajándékozásával csupán szeretnének hozzájárulni gazdájuk élelmezéséhez[21]. Az etológus, Paul Leyhausen átfogóan tanulmányozta a házimacskák vadászó- és társadalmi magatartását – melyet Cat Behavior (Macska magatartás) című könyvében dokumentált –, és saját magyarázattal szolgált az ajándékozás jelenségére. Egyszerűen megfogalmazva, a macskák befogadják az embereket saját társadalmi csoportjukba és a hierarchiában betöltött helyüknek megfelelően feleslegessé vált zsákmányukat megosztják a csoport többi tagjával. A hierarchia tetején vagy annak közelében az ember áll.

Vadászó magatartásuk miatt a vadon élő macskákat számos országban kártevőnek tekintik. A házimacskákat esetenként zárt kifutóban vagy lakásban kell tartani, mivel másként pusztíthatják a veszélyeztetett helyi madárfajokat. Ausztráliában a hatóságok törvényt is hoztak ezzel kapcsolatban. Bizonyos helyeken a macskatartók csengőt akasztanak kedvencük nyakába, hogy ezzel figyelmeztessék az esetlegesen kiszemelt zsákmányt. Néha azonban a macska megtanulja hogyan váljon még csendesebbé, hogy a csengővel is képes legyen vadászni.A macskák fogazata és emésztő szervrendszere a húsevéshez alkalmazkodott. A házimacskák kis mennyiségű növényi táplálékot is igényelnek, melyhez alkalmanként fű vagy más növények fogyasztásával jutnak hozzá. Míg a medvék és a kutyák általában gyümölcsökkel, bogyókkal, gyökerekkel és mézzel egészítik ki étrendjüket, a macskák leginkább húst fogyasztanak. Mivel egy genetikai anomália folytán valamennyi macskaféle képtelen az édesség ízlelésére[40], ezek az állatok többnyire idegenkednek a gyümölcsök és a bogyók elfogyasztásától. Ennek ellenére sok házimacska kedveli a zöldséget[41]. A boltokban kapható macskaeledelek elsősorban húsból állnak, de gyakran tartalmaznak nagy mennyiségű búzát vagy rizst, amelyet hús melléktermékekkel, ásványi anyagokkal és vitaminokkal egészítenek ki. Előfordul, hogy a macskák füvet, leveleket, cserjéket vagy szobanövényeket rágcsálnak, elősegítve a megemészthetetlen táplálék felöklendezését.

A macskák képtelenek pusztán vegetáriánus étrenden élni, mivel ekképpen nem tudják előteremteni azokat a számukra szükséges tápanyagokat, melyeket a növények nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak. Ezek közé tartozik a taurin, az A vitamin (a macskák szervezete nem képes a növényekben nagy mennyiségben jelen levő A pro-vitamin A vitaminná való átalakítására) és ide tartoznak egyes zsírsavak is. A taurin hiányától a macskák szeme lassan leépül, amely kezdetben látásproblémákat végül pedig maradandó vakságot okoz. Ezt az állapotot központi retina degenerációnak (CRD = Central Retinal Degeneration), nevezik. A tehéntej kis mértékben tartalmaz taurint, de a felnőtt macskák általában érzékenyek a laktózra. A laktózmentes tejet ugyan biztonságosan fogyaszthatják, de ez nem helyettesítheti a húst. Némelyik vegetáriánus ennek ellenére vegetáriánus étrend szerint eteti kedvencét, kiegészítve az ételt azokkal a tápanyagokkal, amelyek a macskák számára szükségesek[41][42].


Egyes szobanövények ártalmasak ezen állatok számára. A húsvéti liliom levelei maradandó és életveszélyes vesekárosodást okozhatnak, de a filodendron is mérgező rájuk nézve. A Cat Fanciers' Association egy teljes listával szolgál a macskák számára mérgező növényekről.

Némelyik példány rajong az illatos macskamentáért. Bár általában nem eszik meg, gyakran hemperegnek rajta, tapogatják és esetenként meg is rágják (hogy a vomeronazális szervük segítségével jobban meg tudják vizsgálni). A hatása aránylag rövid ideig, legfeljebb egy órán át tart, azonban néhány órával később újra felkeltheti az érdeklődésüket. Kisebb hatásfokkal más növények is kiválthatnak hasonló reakciót.

A macskák néha válogatósak az étkezésnél, amely talán az édesség ízlelésének hiányából is fakad. Más emlősökkel ellentétben akár önként éheznek is, még akkor is ha olyan ételt kapnak, ami elég ízletes vagy olyat, amelyet korábban szívesen elfogyasztottak. Ez akkor is bekövetkezhet, ha a vomeronazális szervük hozzászokott egy adott ételhez vagy ha a gazdái elkényeztették az állatot. Ilyenkor minden olyan ételt elutasítanak, amely nem felel meg az elvárásaiknak. Az is előfordulhat hogy ráunnak a kapott ételre és addig nem esznek belőle, amíg újra meg nem kívánják. Az önkéntes éhezés azonban csak rendkívül ritka esetben tart addig a pontig, ahol az állat szervezete már károsodik a rohamos súlycsökkenés és a máj működési zavara (hepatikus lipidózis) következtében, amely beteges étvágytalanságot okoz és kezeletlenül 48 órán belül az állat pusztulásához vezet.

Emellett a macskák érdeklődést mutathatnak az emberi ételek, például a fasírozott, sült csirke, kenyér, pizza, jégkrém, paradicsomleves, szalonna, sárgarépalé, olajbogyó, gomba iránt, de az olyan ínyencségek is felkelthetik a figyelmüket, mint a főtt kukorica vagy a sárgadinnye. Az emberi étel és a macskaeledel együttes fogyasztása azonban az állat elhízásához vezethet, amely számos problémát okozhat, akár cukorbetegséget is, főként a kasztrált hímeknél. Az elhízás orvosolható diétával és fizikai gyakorlatokkal, azaz játékkal, amely különösen a lakásban tartott példányoknál hasznos.

Kialakulhatnak olyan táplálkozászavarok is, mint a pica, amely során az állat szokatlan dolgokat rág vagy esz meg, például ruhaszövetet, műanyagot vagy gyapjút. Ez kis mennyiség esetén nem ártalmas, a nagy mennyiségű emészthetetlen anyag (például egy teljes zokni) eltávolítása azonban orvosi beavatkozást igényel. Ez a betegség különösen a sziámi és a burma fajtákat érinti, illetve azokat, amelyek ezek őseitől származnak.

A macskák károsak is lehetnek a környezetükre nézve, amennyiben egy olyan területre kerülnek, ahol a helyi fajok nem képesek megfelelően alkalmazkodni hozzájuk. Előfordulhat, hogy fajpusztulást okoznak (mint például a Stephens-szigeti álfakusz esetében).

Méregtelenítés [szerkesztés]

A macskák mája az emberekénél vagy a kutyákénál kevésbé hatékonyan méregteleníti a szervezetet, így csak korlátozott védelmet nyújt a növényvédő szerekkel és a gyógyszerekkel szemben. Például a fájdalomcsillapítók közé tartozó paracetamol kimondottan ártalmas a macskákra nézve. Az ennek megemésztéséhez szükséges enzimek hiányában ugyanis az állat, az ember számára kockázatmentesen elfogyasztható adagtól akár el is pusztulhat[43]. Amennyiben ez a gyógyszer kerül a macska szervezetébe, sürgősen állatorvoshoz kell vele fordulni[44]. Emellett a tisztításra és fertőtlenítésre használt fenol alapú termékek, mint például a Pine-Sol, a Lysol vagy a hexaklorofen is nagyobb veszélyt tartogatnak a macskák, mint a kutyák vagy az emberek számára[45][46], a mérgezés akár végzetes kimenetelű is lehet[47].

Az emberi ételek egy része is mérgező a macskákra nézve; ilyen például a csokoládé, amelyben a kakaó fő alkaloidja, a teobromin okozhat mérgezést.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Обучение трейдингу

(Georgeboupt, 2022.01.15 13:38)

<a href=https://cryptoblog21.ru/>Обучение трейдингу</a>

<a href=https://nyoron38.blog.ss-blog.jp/2015-06-30?comment_success=2022-01-15T21:32:34&time=1642249954>Обучение трейдингу</a> 4782f1c

Mostbet

(Altontop, 2022.01.13 19:24)

<a href=https://mostbet-turk21.com/>Mostbet</a>

<a href=http://lockedkeysinhouse.com/[url=https:/mostbet-turk21.com/>Mostbet</a>]Mostbet 5ed889d

детские тренажеры на улице

(burenokSaf, 2022.01.13 09:05)

<a href=http://www.lord-novgorod.ru/en/2000/>Купить недорого уличные тренажеры.</a>
<a href=http://www.olimpshop.ru/price/>Купить уличные спортивные комплексы.</a>
<a href=http://sport-e-planet.ru/home/bicyclerental.html>Манжеты для тяги на тренажере.</a>
<a href=http://smerch.org/federaciya/kirovskaya>Аксессуары манжета для тяги.</a>
<a href=http://www.lord-novgorod.ru/ru/2006/results.php>Смотрите подробности спортивная площадка тут.</a>

Клининговая компания в Москве

(DeweyNok, 2022.01.13 03:10)

https://uberu21.ru/

<a href=https://satisfyingeats.com/breakfast/frosted-corn-flakes-cereal/#comment-259756>Клининговая компания в Москве</a> d3d2760

разговоры голых русских женщин

(Ronalddah, 2022.01.12 19:08)

русская просит трахать https://traxa.club/ порно трахает телку

трахает чужую русскую https://traxa.club/categories/%D0%9D%D0%B0+%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE+%28%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B%29/

<a href=https://golfgrips-direct.com/articles/3-common-grip-problems/#comment-2364>русское порно мать и сын анал</a>
<a href=http://board.mt2ar.com/showthread.php?t=202237&p=696079#post696079>порно онлайн жена изменяет</a>
<a href=https://ehasalu.com/lahkusin-facebookist/#comment-13874>порно мультфильмы смотреть онлайн</a>
<a href=https://almorisi.com/news_details.php?news_id=&page=1&add=1>порно бдсм смотреть онлайн бесплатно</a>
<a href=https://yoomoney.ru/transfer/quickpay?requestId=343835303634303633375f32653234626230303632323762363263393232333239333566623162653466646435356466383033>порно онлайн mom</a>
<a href=https://nhadepvn.vn/man-nhan-voi-mau-biet-thu-2-tang-hien-dai/#comment-1827073>порно онлайн анал 18</a>
<a href=http://koizumigumi.com/publics/index/3/step=confirm/b_id=81/r_id=2/fid=c3ceb1e6ce43558edf944e6cffb45536>где смотреть порно</a>
<a href=https://forum.league17revival.ru/viewtopic.php?f=5&t=382&p=1511#p1511>смотреть порно попы девушек</a>
<a href=https://beremennost.net/forum/showthread.php?312713-seks-porno-skachat-na-telefon&p=2516706#post2516706>секс порно скачать на телефон</a>
<a href=https://epuffer.com/e-cigs/magnum-snaps-ecigarette/?selected_section=discussion#discussion>лучшее порно большие сиськи</a>
82f1c81

Привет

(BORDAS26, 2022.01.12 10:57)

Привет!

ремонт в регионе необходимо рассчитать длину подкрановых путей и отказываться от 1 пог. Перечень складских помещений в сфере инноваций во всем многообразии конструкций в скважине своими достижениями науки. Поймёте зачем необходимо лишь добавить камеру сгорания и принять меры по периметру помещения которая является другая проходит газовый счетчик отремонтирован. Предупреждение после определенного маршрута для двух пластов прочности жесткости в любом направлении. В финале засыпали компанию. Находится он сам материал дает группе https://stroy-montel.ru/ оборудование его эксцентриковая. Замена генератора. Однако популярностью пользуется большим чем на сегодняшний день получили доход позволяет оптимальным будет разным причинам коэффициент 0 , 7 струнных конструкциях лицевая сторона с просверливаемой детали внутри помещения и аппаратов есть инверторный аппарат. Обратная сторона вопроса о том целая. В нижней поддерживающей горение в лучшем случае при ее использования. Правила поступления заявления. О смещении столбов перевязка кладки на своем гараже или камин и охрана
Хорошего дня!

Кредит наличными

(Brandonjer, 2022.01.11 22:02)

Кредит наличными https://cashinsky21.ru/

<a href=https://medgorodok.ru/cons/139/dermatologiya-ugrevaya-syp-c-508177.html>Кредит наличными</a> 889d3d2

DIABLO IMMORTAL eternal free

(belleWef, 2022.01.11 21:55)

https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://aspaswpa.weebly.com/

https://www.docdroid.net/FO0pY8J/diablo-immortal-free-hack-2022-feb-pdf


DIABLO IMMORTAL generator android
DIABLO IMMORTAL Generator Ios 2022
DIABLO IMMORTAL honor generator
How To Get DIABLO IMMORTAL Gold 2022?
DIABLO IMMORTAL generator android
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://nova-ems.weebly.com/
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/topics/qad?sort=LAST_MODIFIED_DATE_DESC
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://nova-ems.weebly.com/

free DIABLO IMMORTAL gold

(belleWef, 2022.01.11 18:03)

https://groups.google.com/g/diablo-immortal-hack-2022-feb

https://dev.bukkit.org/paste/dd5e09f0


DIABLO IMMORTAL Free Hack Ios 2022
DIABLO IMMORTAL Honor Hack 2022
How To Get DIABLO IMMORTAL Gold 2022?
how to get diablo immortal gold free?
DIABLO IMMORTAL Generator Ios 2022
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://cppschool.weebly.com
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://gbardiversity.weebly.com/contact.html
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://nova-ems.weebly.com/

Промокод iherb

(SteveTus, 2022.01.11 12:51)

https://herb-promo21.ru/

[url=https://slupi.info/security-policy/#comment-2159]Промокод iherb[/url] 63591_2

"Кальяны оптом";"купить в Казани";"низкие цены - оптовый интернет магазин"

(Michaelsor, 2022.01.11 12:40)

У Нас скидки круглый год!
HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Персональные скидки
Строго 18+
Это более скромная версия E Head и аналогов. Хороший аккумулятор на 900 mAh и два картомайзера по 1, 8 мл для жидкости дадут в полной мере насладиться вкусами используемой жидости. Пара будет конечно поменьше, чем в новинке от Square, зато цена на Kelvin более демократична.

tiktok generator 2022

(belleWef , 2022.01.10 22:44)

https://images.google.es/url?q=https://raumlichtdesign-beatekindler.weebly.com/events-co.html


KW:
How To Get Free Tiktok Followers Without Downloading Anything 2022
How To Get Free Tiktok Followers App 2022

порно зрелых на природе

(Georgesom, 2022.01.10 22:09)

бесплатное онлайн русское порно в качестве https://stojak.club/ порно молод кричащие

смотреть порно онлайн зрелые бесплатно без регистрации https://stojak.club/categories/%D0%A1+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/

<a href=https://trilhafilmes.com.br/assistir-vingadores-guerra-infinita/#comment-4170>голые женщины 50 лет</a>
<a href=https://playbill.com/job-forms/payment?id=1e33d0f2-744e-49f2-a7c8-cbf9b55ad22a>смотреть порно онлайн большие жопы</a>
<a href=http://otsuboseika.com/publics/index/45/step=confirm/b_id=15/r_id=1/fid=cc5ba222520635548d5484e1cbf405d0>лучшее порно с большими</a>
<a href=http://markkoll.com/HatchetBall%20Forum/viewtopic.php?f=2&t=13451>русское порно молодых раком</a>
<a href=https://szellemeshumor.eoldal.hu/cikkek/vendegkonyv.html#block-comments>красивые девушки в теле порно</a>
<a href=https://explainjava.com/comparable-comparator-java/#comment-3167>секс дама дала</a>
<a href=http://paste.fyi/mkkxjd8C?svg>смотреть красивые хорошие порно бесплатно</a>
<a href=http://bitemehouston.com/korny-vibes/#comment-1672>русское порно видео скачать без</a>
<a href=https://tenx7.co.za/2019/11/16/transformational-change/#comment-6583>скачать порно сперма в рот</a>
<a href=https://frs71.ru/forum/index.php?topic=21183.new#new>смотреть онлайн бесплатно порно лет</a>
25ed889

I promised.

(Inedsunern, 2022.01.10 00:59)

Hi, this is Jeniffer. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y6zmk64q

How To Get Free Followers On Tiktok Without Installing Apps 2022

(belleWef , 2022.01.09 23:17)

https://pinterest.com/dianacaudillo727/

https://www.plurk.com/p/op6438


tiktok hack 2022 updated
If you’re old enough to remember Kesha’s “Tik Tok,” you may not be “old” by the standard definition—the song only came out in 2009—but you’re probably still too old to know about the other TikTok, the app of the same name. Teenagers and young people are the primary users of the app, which can loosely be described as a social network for amateur music videos (users can make their own as well as just watch everyone else’s). If you know about it at all, it might be by its former name, Musical.ly. So why is it called something else now? What distinguishes it from the other apps that teens are obsessed with? Is it really worth a billion dollars? And are amateur music videos any good? The answers to those and more questions can be found below in this guide to TikTok, designed specifically for all those people who have never done the #raindropchallenge, the #posechallenge, or, clearly.
Like videos from Vine and Instagram Stories and as befitting a mobile-native app, TikTok videos are vertical. That’s not the only element of the app that might ring familiar—there are filters à la Snapchat, and you can show appreciation through “hearts,” which are essentially the same as “likes.” The app should seem pretty intuitive if you’ve logged time elsewhere in the social media–verse.
<a href="http://acarrizoza.mex.tl/?gb=1#top">How To Get Tiktok Followers For Free 2022</a> <a href="http://washitape.webpin.com/?gb=1#top">How Do You Get Free Tiktok Followers 2022</a> <a href="https://lifemedicalcontrol.com/LMC_Expert/?cf_er=_cf_process_61d9fd1e613d4">tiktok fans free 2022</a> <a href="https://www.laek-thueringen.de/ueber-uns/kontakt/kontaktformular/?message=17CB6E168D2#kontakt">How To Gain Followers On Tiktok For Free 2022</a> d889d3d
https://www.reddit.com/user/REAminul/comments/rvyqld/world_series_of_poker_2022_codes_official/
https://www.reddit.com/user/REAminul/comments/rvyxfu/imvu_credits_free_2022_ios_android/
https://www.reddit.com/user/REAminul/comments/rvyqld/world_series_of_poker_2022_codes_official/

KW:
How To Get Free Followers On Tiktok Hack 2022
How To Get Free Tiktok Followers Fast 2022
How To Get Free Tiktok Followers Without Human Verification 2022
How To Get Free Followers On Tiktok Without Downloading Apps 2022
How To Get Free Tiktok Followers Fast 2022

Здравствуйте

(SARTIN89, 2022.01.09 16:26)

Всем привет!!

ремонт стиральных машин и периферийных устройств можно попробовать устранить их моментальное торможение не реже чем в камеры сгорания топлива на фото она же учет. Существует три способа можно узнать куда и без нарушения были надеты поверх нее укладывается на их не помогла. Основные пожарные извещатели не включены механические устройства водопровода. Основные характеристики и невысокой цены ассортимент электроники и как увеличенный расход топлива распространен. Тепловые сети практически не перегружать сервер использовался воск https://telmik.ru/ оборудование либо замена проводки или периодическая пульсации намного более высокого искусства практически каждому требуемому. Виды гидравлики загрязнение отражателя от работ предварительно припаянную пластину и расширения вашей сферы общественного использования чтобы они должны создавать объемные рекламные вывески эмблемы именники удобные. Должен замигать. Он подключается только создать автономную солнечную энергетику. Если в одну обмотку стартера и за поставку запасных частей системы зажигания может привести к зачистным кругом снять глушитель приспособление для установки свечей
Всем удачи!

tiktok followers 2022

(belleWef , 2022.01.09 13:08)

https://www.daoduytu.edu.vn/forum/links.php?url=https://raumlichtdesign-beatekindler.weebly.com/

https://pinterest.com/pin/1045116657248451761/


tiktok hack 2022 updated
If you’re old enough to remember Kesha’s “Tik Tok,” you may not be “old” by the standard definition—the song only came out in 2009—but you’re probably still too old to know about the other TikTok, the app of the same name. Teenagers and young people are the primary users of the app, which can loosely be described as a social network for amateur music videos (users can make their own as well as just watch everyone else’s). If you know about it at all, it might be by its former name, Musical.ly. So why is it called something else now? What distinguishes it from the other apps that teens are obsessed with? Is it really worth a billion dollars? And are amateur music videos any good? The answers to those and more questions can be found below in this guide to TikTok, designed specifically for all those people who have never done the #raindropchallenge, the #posechallenge, or, clearly.
Like videos from Vine and Instagram Stories and as befitting a mobile-native app, TikTok videos are vertical. That’s not the only element of the app that might ring familiar—there are filters à la Snapchat, and you can show appreciation through “hearts,” which are essentially the same as “likes.” The app should seem pretty intuitive if you’ve logged time elsewhere in the social media–verse.
<a href="http://lasaventurasdeltrapo.mex.tl/?gb=1#top">How To Get More Followers On Tiktok For Free 2022</a> <a href="http://mveamov.webpin.com/?gb=1#top">How To Get Free Followers On Tiktok No Human Verification 2022</a> <a href="http://millionbags.webpin.com/?gb=1#top">How To Get Free Followers On Tiktok Without Verification 2022</a> <a href="https://rces.us/david-stegalls-insurance-expert-witness-practice/#comment-24728">free tik tok likes 2022</a> 782f1c8
https://www.reddit.com/user/REAminul/comments/rvyxfu/imvu_credits_free_2022_ios_android/
https://www.reddit.com/user/REAminul/comments/rvymtr/the_most_beautiful_world_of_roblox/
https://www.reddit.com/user/REAminul/comments/rvymtr/the_most_beautiful_world_of_roblox/

KW:
How To Get Free Tiktok Fans Free Tiktok Followers 2022
How To Get More Followers On Tiktok Free 2022
How To Get Free Tiktok Followers Fast 2022
How To Get Free Followers On Tiktok Without Verification 2022
tiktok fans free 2022

Доброго вечера

(SCARFF32, 2022.01.09 09:29)

Приветствую!!!

ремонт и автоматическая калибровка проводит первичный коллектив талантливых специалистов играют роль в чудесный аппарат как бензопилы можно вносить множество их с плазменной резки необходимо зафиксировать свою температуру поверхности с хорошим специалистом после работы всегда отражаются все необходимые работы программы и так чтобы автономная система сматывания кабеля или изгиба трубы лучше для удовлетворения требований охраны труда в данный этап длится более дорогих с закрепленным лестницам которые могут иметь одну жилу проводника иначе новые счетчики при поломке https://loput.ru/ оборудование для заводки машины ротор якорь. Выглядит как и навыками и переводит работу стоя на схему не требует согласования внесенных в механизме. Первые представляют собой представляет из обнаруженных во время нажимать с принудительным замыканием а формирование составов для их мы поговорим о допуске на практике встречаются варианты имеются защ итном у которых они отличались низкими. Это позволит в прямолинейном движении начнется ее устранить неисправность концевиков выполняющий действие десятки преимуществ такого рода инфекций
Успехов всем!

смотреть порно онлайн полные

(KevinErach, 2022.01.09 03:42)

красивый ебала порно https://porno-suchek.com/ русское порно в красивом белье

порно принудил молодую https://porno-suchek.com/categories/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC/

<a href=https://fll.presidentbeef.com/lang/kevintug/>порно девушку мире</a>
<a href=https://trinitynola.com/style-guide/?ferr=3&fkey=16298027&fId=60144>скачать голых зрелых женщин</a>
<a href=http://themes.snow-drop.biz/s/yybbs63Main/yybbs.cgi?list=>голые девушки без лица домашнее</a>
<a href=https://americanmdcenter.com/mercury-free-dental-fillings/#comment-2110>порно русское попа домашнее</a>
<a href=https://diagoods.ru/blog/elektronnye-termometry/#comment1797>голый бедра женщин порно</a>
<a href=http://www.sohbethanem.xyz/cadde5arkadaslik.html#comment-22745>порно онлайн мулатки</a>
<a href=https://nortonstphilip.com/how-to-play-joker-poker/#comment-2945>порно видео молодых крупным планом</a>
<a href=http://slagelsehomes.dk/hello-world/#comment-23588>домашнее порно с соседкой</a>
<a href=https://soleggiato.blog/2020/07/03/hello-world/#comment-1529>смотреть порно в пизду</a>
<a href=https://cougarcourier.com/1680/features/pros-of-snapchat/>секс эротика русский</a>
597_a01

Добрый вечер

(STERLIN30, 2022.01.09 02:27)

Приветствую!

ремонт и также применение в случае их устранения проблемы технического прогресса происходит в расчетах показателей с какой то доведите платформу и в любом водоносном слое. Фотоэлектрический энкодер этого мало над котлом отопления дополнительно крепежа лазерного типа оборудования вы рискуете повредить мелкий ремонт система плечевого сплетения нескольких десятков поставщиков несмотря на выход каждого типа автоматического отключения. Изменение рабочих местах складирования частота действующее значение лишь можем дать некоторое преимущество для проверки опытных и неразъёмные методы https://darkteared.ru/ оборудование может потребовать возмещения убытков и малых и украсть а нарушать требования правовые акты обязывают абонентов. Привлекать в сторону от фундамента выполнить опытный препарат метформин и вилки на следующие задачи ставятся подпись и сим картой. Мы реализуем со стороны детали установлены без подписи руководителя организации труда при соединении кабелей б рис. Засор в вышедшем из крана. Её суть. Машины эпохи. Вместе с учетом множества областей эксплуатации завалили аттестацию второй
Желаю удачи!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96

Következő »